602 582 224

bakterie do septiků


Jenor septiky je bakteriální přípravek přispívající k dokonalému rozkladu fekálií. Pomocí vybraných bakterií rozkládá biologické látky, toaletní papír, rozpouští nanesené tuky, zvyšuje čerpatelnost jímek. Při pravidelném ošetřování se stává obsah žump a septiků netoxickou tekutinou bez agresivního organického zápachu.

čtěte článek o novele zákona o bezodtokových jímkách a žumpách na odpadní vody pro tento rok