602 582 224

Výzkumná činnost

tačr 

Výzkum intenzifikace venkovských malých ČOV a malých neinvestičními prostředky - projekt podpořen TAČR v 1. výzvě veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA v roce 2011 - číslo projektu TA01021419
EMPLA spol. s r.o. - ing Kozumplíková


ZVHS - ing Holešovský