Horecký dvůr

Kdo jsme ?

Horecký Dvůr spadá pod obec Jedousov nedaleko města Přelouč na úpatí Železných Hor ve východních Čechách. Můžeme říci, že Horecký Dvůr se nachází zhruba ve středu České republiky. Selský původ, celoživotní práce v zemědělství a láska k přírodě a české krajině zavedla naši rodinu na Horecký Dvůr v roce 1994, kdy byla ke koupi od rozpadajícího Choltického JZD malá část chátrajícího statku. Postupně jak se naskýtaly příležitosti, jsme spojovali jednotlivé přikupované části statku, ve snaze uvést zpět do života usedlost Horecký dvůr, který byl v minulosti jedním z devíti hospodářských dvorů patřící k choltickému panství. Do roku 1945, kdy byl majetek zkonfiskován, choltické panství patřilo rodu Thun-Hoheštajn. Dříve byl na Horeckém dvoře v zemědělských budovách ustájen dobytek a koně a na okolních pozemcích rostly rozsáhlé třešňové sady. Ještě za První republiky se třešně odtud vozily až do Vídně. Co se neprodalo, zpracovalo se v marmeládovně. Během let Horecký dvůr rekonstruujeme a dáváme statku život, díky našim dvěma rodinným firmám VENTURA – VENKOV s.r.o. EKOfarMA Horecký Dvůr s.r.o.. Zavedli jsme výrobu enzymatických a bakteriálních přípravků na rozklad organické hmoty, konkrétně na čištění odpadních a povrchových vod, na snižování emisí čpavku ve stáji, urychlení zrání kompostu, výtěžnost bioplynu v bioplynových stanicích, zlepšení pěstební půdy….) na přilehlých pozemcích jsme založili ovocné sady, z kterých zpracováváme úrodu, založili jsme chov nejen domácích zvířat jako kozy, ovce, slepice.., ale i chov ryb. Horecký dvůr jsme zpřístupnili veřejnosti a udělali jsme naučnou stezku zaměřenou na děti předškolního a mladšího školního věku věnující se osvětě užitečnosti mikroorganismů v přírodě a ekologického chování člověka na přírodu. Vše co naše rodina dělá na statku se prolíná a doplňuje ve snaze co nejméně narušit přírodní koloběhy života.

Anna Marková