602 582 224

Bakterie pro domovní ČOV

Bakterie a eznymy pro správný chod domácí čistírny odpadních vod.

Bakterie Jenor DČOV rozkládají biologické látky a rozpouští nanesené tuky, čímž zabezpečují bezproblémový chod domovní čov. Obnovuje čisticí proces při výpadu organiky a při abnormálních zátěžích ho posiluje.

Jako odpěňovač a kondicionér pro domácí čistírnu fungují enzymy Fitonela DČOV.

bakterie pro domácí čistírny

kondicionér a odpěňovač