602 582 224

Bakterie pro septiky, jímky a suchá WC

Bakterie do septiků, jímek a suchých wc rozkládají biologické látky a usazeniny. Při pravidelném ošetřování přípravkem Jenor septiky se obsah jímek, žump a septiků stává netoxickou tekutinou bez agresivního zápachu.

Proti zápachu ze septiku i žumpy funguje přípravek Filona oil - vytváří nepropustný film na hladině, čímž zabraňuje úniku zápachu do okolí.

bakterie do septiků

neutralizace zápachu