602 582 224

neutralizace zápachu

Filona oil je přípravek na olejové bázi, který neutralizuje zápach tekutin z různých jímek. Na hladině vytváří nepropustný film, promíchává se s obsahem a aktivně ho neutralizuje. Tím zabraňuje úniku zápachu z míst, kde se soustředí páchnoucí kapaliny a obtěžují svým zápachem okolí.