602 582 224 | Prosíme, volejte pouze v této době: | Pá 8:00 - 12:00 hod. Osobní odběr pouze po předchozí tel. domluvě. 

Potřebujete poradit?
Můžete zavolat nebo nám napsat.

+420 602 582 224

 auto
Rozesíláme po ČR a na Slovensko.
Při objednání na Slovensko je nutné vyčkat na přijetí faktury s přepočítanou částkou a nehradit objednávku podle potvrzovacího e-mailu.   balíček

Info o dopravě,
osobním převzetí a platbách 

.

Doporučujeme:

logo biobobo

Jímky, žumpy a septiky | Odpadní vody dle novely zákona

Jímky / Žumpy 2020
(Novela zákona č. 113/2018 Sb. upravující zákon č. 254/2001 Sb.)

Stručně o novele zákona o bezodtokových jímkách a žumpách na odpadní vody pro aktuální rok

Pro tento rok se nás návštěva osoby z Vodoprávního úřadu ani z České inspekce životního prostředí ohledně kontroly dokladů o vývozu odpadní vody z jímky zatím netýká. (mimo oprávněného důvodu)

Ale…

...podle znění této novely již od roku 2019 je naší povinností uchovávat doklady o vyvezení jímky. Od roku 2021 budou probíhat kontroly o vyvezené odpadní vodě v uplynulých 2 letech. Takovýto doklad není žádná novinka, kontroly provádí Česká inspekce životního prostředí běžně – avšak většinou ze závažného důvodu. Pokuta může dosahovat výše až 100 tis. Kč.

Může úředník vstoupit na můj pozemek??

Zákon úředníkům zaručuje přístup na pozemek, kde se kontrolovaná žumpa nachází.

Kolik mě to bude stát?

Cena je ovlivněna především velikostí jímky, velikosti fekálního vozu a vzdálenosti odpovědné firmy. Náklady na 1 vyčerpání se pohybují od cca 1 000 – 3 000 Kč. Roční provoz jímky s představou poctivého vyvážení, byť i v dvoučlenné domácnosti, vyžaduje značné náklady v řádech desetitisíců Kč.

Existuje jiné, levnější, řešení?

Pokud není možné napojit se v obci na splaškovou kanalizaci, či není v dohledné době plánovaná, lze pořídit septik (v současnosti je povolován komorový septik doplněný o sekundární filtraci přepadající vody filtračním médiem nebo domovní čistírnu. Pořizovací náklady jsou sice vyšší, avšak z dlouhodobého hlediska se jeví jako rozumné řešení.


Ne zcela jasné informace týkající se novely zákona:

1. Všechnu spotřebovanou vodu nepouštím do jímky...

Novela se zmiňuje o „množství vody odpovídající spotřebě vody v domácnosti“. Konkrétně to znamená, že např. část spotřebované vody z kohoutku byla použita na zalévání, napouštění bazénu atd. Na druhou stranu je možné využití vlastní studny bez měření spotřeby vody.
Tyto nesrovnalosti se mají řešit směrnými čísly, které připouštějí průměrnou spotřebu vody na člověka za rok.

2. Kdo může jímku vyčerpat?

Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.


3. Týká se novela i rekreačních zařízení – chaty, kempy, letní střediska, atd. ?

O tom se novela zákona nezmiňuje. Pravděpodobně se bude na tyto oblasti přihlížet jako dosud. To znamená, že majitelé zmíněných nemovitostí přistupují k záležitosti dle jejich aktuálních potřeb. Kontroly jsou tedy prováděny na základě vnějšího ohlášení či nutnosti splnění hygienických požadavků – týká se většinou veřejných zařízení v chráněných přírodních lokalitách (penziony, horské chaty, atd.).

4. Jaká je pravděpodobnost, že úředník zavítá k nám?

Jelikož Vodoprávní úřad má na starosti mimo jiné povolování vrtů, studní, domovních čistíren aj., lze očekávat, že kontroly nebudou prováděny plošně a mohou být uskutečňovány pouze na podnět jiné osoby. Nebo při havárii s dopadem na životní prostředí.

Úplné znění Novely zákona č. 113/2018 Sb. Je přístupné na stránkách:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-113

za VENTURA- VENKOV
Ing. Barbora Urbanová
Kontakt:
Email: urbanova@ventura-venkov.cz
Mob. 606 021 509

Přečtěte si dále úplné znění Novely zákona č. 113/2018 Sb. →zde

A také vodní zákon, týkající se odpadních vod, konkrétně §38 →zde