602 582 224

Služby pro podniky - ošetření odpadních kanalizačních systémů

Vážení majitelé podniků,

nabízíme Vám k využití sedmiletou praxí úspěšně prověřenou a ekonomicky lidově přijatelnou českou biotechnologii SEKOL®, a to k:

Ošetření odpadního kanalizačního potrubí a kanalizačních odpadních systémů, včetně jejich koncovky, kdy:

  • zajišťuje bezproblémovou průchodnost odpadních a kanalizačních systémů ze sprch, WC a pisoárů především likvidací organických úsad. Tím zabrání ucpávání odpadních systémů a zamezí vzniku druhotného zápachu (ošetření těchto systémů se provádí zpravidla 2x do měsíce).
  • ošetřením odpadní vody v jímkách a septicích dojde ke zvýšení její tečivosti (čerpatelnosti), omezí se vznik krusty a postupně odbourá již existující tuhý koráb na povrchu. Likviduje vznik druhotného zápachu
  • zvýší účinnost ČOV, sníží tvorbu kalu, respektive zvýší podíl sušiny. Odstraňuje tvorbu biologické pěny a likviduje tvorbu druhotného zápachu
  • likviduje tvorbu druhotného zápachu z tlakových i vakuových kanalizačních systémů

Výsledkem je:
  • prodloužení životnosti odpadních a kanalizačních systémů
  • snížení nákladů na jejich údržbu – opravy
  • intenzifikace ČOV
  • likvidace vzniku druhotného zápachu

Finanční dostupnost všech způsobů ošetření včetně případného zpracování studie je naší prioritou. Ceny však lze seriozně stanovit na základě získaných konkrétních informací.

Cena služby VENTURY-VENKOV s.r.o. 

  • za celoroční ošetřování (bez DPH) = 1.000,- Kč + za jednotlivé ošetření cestovné 7,-Kč/km.

Vlastimil Marek
jednatel s.r.o.