Služby pro obce - ošetření požárních nádrží

Vážení zastupitelé,
nabízíme Vám k využití sedmiletou praxí úspěšně prověřenou a ekonomicky lidově přijatelnou českou biotechnologii SEKOL®, a to k:

ošetření vod povrchových, kdy:

  • Cena biotechnologického přípravku v Kč bez DPH na celosezónní základní ošetření požární nádrže činí 5.000,- Kč
  • Cena služby VENTURY-VENKOV s.r.o. za celosezónní ošetřování (bez DPH) činí 1.000,- Kč + cestovné 7,-Kč/km

Výsledek:
- vody v požárních nádržích vyhovují současné platné legislativě *) a vyhovují předpisům o přírodních koupacích vodách, včetně snížení výskytu fekálních bakterií**) Takto ošetřené požární nádrže vyhovují i prázdninovému koupání dětí;
V prvním roce ve většině případů doporučujeme využití služby ošetření vody pracovníky VENTURY-VENKOV s.r.o.. V dalších letech je možné ošetření vody zajistit svými silami v rámci obce.


*) dle zákona č. 172/2001 k provedení zákona o požární ochraně. Požární nádrž a zásobování vodou řeší vyhláška č. 246/2007 Sb. o požární prevenci §2 odst. 4, písm. g) jako požárně bezpečnostní zařízení a dále norma ČSN752411 – zdroje požární vody.
**) koliformních b., termotolerantních koliformních b., enterokoků


Vlastimil Marek
jednatel s.r.o.

Přípravky řady SEKOL® obsahují užitečné bakterie z kmenů nepatogenních bakterií v zaspórované formě („uspané“), aktivací se užitečné bakterie „probouzejí“ a začínají „pracovat“, přičemž mají za cíl dosáhnutí přírodní vyváženosti.