Služby pro obce - ošetření odpadních vod

Vážení zastupitelé,
nabízíme Vám k využití sedmiletou praxí úspěšně prověřenou a ekonomicky lidově přijatelnou - českou biotechnologii SEKOL®, a to především:


Ošetření vod odpadních, kdy:

  • zajišťuje bezproblémovou průchodnost odpadních a kanalizačních systémů, především likvidací organických úsad. Tím zabrání ucpávání odpadních systémů a zamezí vzniku druhotného zápachu
  • ošetřením odpadní vody v jímkách a septicích dojde ke zvýšení její tečivosti (čerpatelnosti), omezí se vznik krusty a postupně odbourá již existující tuhý koráb na povrchu. Likviduje vznik druhotného zápachu
  • zvýší účinnost centrálních (obecních) i domovních ČOV, sníží tvorbu kalu, respektive zvýší podíl sušiny. Odstraňuje tvorbu biologické pěny a likviduje tvorbu druhotného zápachu
  • likviduje tvorbu druhotného zápachu z tlakových i vakuových kanalizačních systémů

Výsledkem je:

  • prodloužení životnosti odpadních a kanalizačních systémů, jak obecních tak i domovních
  • snížení nákladů na jejich údržbu – opravy
  • intenzifikace ČOV
  • likvidace vzniku druhotného zápachu

Malým obcím nabízíme i zpracování studie likvidace odpadních vod v obci optimální technickou, ekonomickou i ekologickou variantou, v souladu s platnou legislativou.


Finanční dostupnost všech způsobů ošetření včetně případného zpracování studie je naší prioritou. Ceny však lze seriozně stanovit na základě získaných konkrétních informací.


Vlastimil Marek
jednatel s.r.o.

Přípravky řady SEKOL® obsahují užitečné bakterie z kmenů nepatogenních bakterií v zaspórované formě („uspané“), aktivací se užitečné bakterie „probouzejí“ a začínají „pracovat“, přičemž mají za cíl dosáhnutí přírodní vyváženosti.