Užitečné bakterie

Přípravky řady SEKOL® obsahují užitečné bakterie z kmenů nepatogenních bakterií v zaspórované formě („uspané“), aktivací se užitečné bakterie „probouzejí“ a začínají „pracovat“, přičemž mají za cíl dosáhnutí přírodní vyváženosti. Proč narušovat přírodní pochody chemickými přípravky, když je tu technologie přírody fungující miliony let.


Nabízíme přípravky obsahující užitečné bakterie a enzymy do ČOV, bakterie do jezírek či bakterie do septiku.


 


banner

Bakterie do septiku

Užitečné bakterie do septiku v přípravku Jenor septiky a jímky přispívají k dokonalému rozkladu fekálií. Bakterie do septiku z vybrané směsi kultur rozkládájí biologické látky, toaletní papír a usazeniny vzniklé praním. Užitečné bakterie do septiku rozpouští nanesené tuky a zvyšují čerpatelnost obsahu jímek a septiku. Pokud jsou bakterie do septiku aplikovány pravidelně, stává se obsah žump a septiku netoxickou tekutinou bez organického zápachu, kde se dokonale odděluje kal od vody - bakterie do septiku tak minimalizují vrstvu usazovaného tuhého odpadu.

Přípravek obsahující bakterie do septiku je možné použít v případě velké zátěže odpadního potrubí - užitečné bakterie do septiku jej preventivně pročistí od organických nánosů. Po jejich rozkladu zajistí užitečné bakterie do septiku uvolnění anorganické zátěže. Na rozdíl od chemických přípravků nepoškozují přípravky obsahující bakterie do septiku vnitřní povrch odpadního potrubí. Mezi další užitečné bakterie patří nejen bakterie do septiku, ale i bakterie do jezírek či bakterie a enzymy do ČOV.

Bakterie do jezírek

Vhodným pomocníkem při udržování kvalitní průzračné vody bez řas v jezírkách jsou bakterie do jezírek obsažené v přípravku Lakus aqua. Bakterie do jezírek snižují látkové zatížení vod. Ve vegetační (letní) době omezují bakterie do jezírek výskyt fekálních bakterií (koliformních b.,termotolerantních b., enterokoků) a dále tyto užitečné bakterie do jezírek odbourávájí čpavek a stabilizují pH k neutrální hodnotě. Při včasném preventivním použití zamezují bakterie do jezírek tvorbě řas a vodního květu, bakterie do jezírek také podporují růst vyšších vodních rostlin. Bakterie do jezírek zajistí, aby koupací jezírko bylo čisté a vhodné ke koupání. Nabízíme přípravky obsahující nejen bakterie do jezírek či bakterie do septiku, ale také užitečné bakterie a enzymy do ČOV. Co jsou enzymy a jak pracují?

Enzymy

Enzymy jsou látky, ovlivňující průběh chemických reakcí - urychlují je snížením aktivační energie. Enzymy urychlují reakci tak, že nejprve vytvoří se substrátem labilní (nestabilní) enzymosubstrátový komplex.

Enzymy umožňují průběh chemických reakcí za mírných podmínek (teplota, většinou neutrální pH, …). Enzymy se vztahují k substrátu, takže určují, které výchozí látky (substráty) budou reagovat (přirovnává se ke spojení zámek-klíč), a mají specifický účinek - určitý typ chemické reakce proběhne a další citlivě reguluje. Komplex enzymy – látka se pak rychle mění na oxid uhličitý a vodu a enzymy se uvolňují. K vytvoření tohoto komplexu je zapotřebí menší aktivační energie. Své uplatnění nacházejí enzymy např. v přípravcích Filona odour a Filona des k likvidaci pachů, plísní a v přípavku Fitonela enzymy do ČOV. Dále se enzymy uplatňují jako výborný doplněk - akcelerátor k přípravkům obsahující užitečné bakterie.

Bakterie a enzymy do ČOV

K dokonalému chodu čistíren odpadních vod aerobního typu přispívají bakterie a enzymy do ČOV, které jsou obsaženy v bakteriálním přípravku Jenor pro domovní ČOV a enzymatickém přípravku Fitonela enzymy do ČOV. Vybrané aerobní a anaerobní bakterie a enzymy do ČOV rozkládají biologické látky (toaletní papír, usazeniny vzniklé praním) a rozpouští nanesené tuky. Bakterie a enzymy do ČOV obnovují čistící proces při výpadku dodávky organiky (dovolená, víkendy). Bakterie a enzymy do ČOV posilují čistící chod při abnormálních zátěžích (návštěvy, víkendové praní…). Pokud bakterie a enzymy do ČOV užíváme pro pravidelné ošetřování ČOV, stává se obsah ČOV netoxickou tekutinou bez organického zápachu. Bakterie a enzymy do ČOV jsou pro čistírny odpadních vod takřka nezbytností.

Přípravky řady SEKOL® obsahují užitečné bakterie z kmenů nepatogenních bakterií v zaspórované formě („uspané“), aktivací se užitečné bakterie „probouzejí“ a začínají „pracovat“, přičemž mají za cíl dosáhnutí přírodní vyváženosti.