Služby pro obce - ošetření povrchových vod

Vážení zastupitelé,
nabízíme Vám k využití sedmiletou praxí úspěšně prověřenou a ekonomicky lidově přijatelnou - českou biotechnologii SEKOL ®, a to k: ošetření vod povrchových, kdy:

a/ Cena biotechnologického přípravku v Kč bez DPH na měsíční, základní ošetření přírodního koupaliště, rybníků a ost. vod. nádrží…………...…....….1 ha = 4.000,- Kč (ošetření se v měsíčních intervalech opakuje)

b/ Cena služby VENTURY-VENKOV s.r.o. za celosezónní ošetřování (bez DPH)…….1.000,- Kč + cestovné 7,-Kč/km

c/ Výsledek:

  • přírodní koupací vody (včetně jezírek), jsou bez rizika alergických reakcí na chlór, vyhovují předpisům o přírodních koupacích vodách, včetně snížení výskytu fekálních bakterií**). V praxi potvrzeno rozbory vod dělané zdravotními ústavy a KHS. Zpravidla v měsíčních intervalech se ošetření vody opakuje;
  • v rybnících s chovem ryb, zajistíme optimální vodní biotop pro zdravý a úspěšný chov ryb. Látkové zatížení se rychle převádí na potravu rybám (úspora krmení). Snižuje se toxicita vody (odbouráváním čpavku) i výskyt fekálních bakterií (dochází k hygienizaci - ozdravení vodního biotopu). Optimalizuje se hospodaření s kyslíkem, čímž se vyloučí nebezpečí úhynů ryb z důvodu nedostatku kyslíku. Snižuje se přítomnost volného fosforu, zvyšuje průhlednost vody, snižuje se případný zápach a tvorba vodního květu. Ošetření v měsíčním intervalu několikrát v průběhu sezóny opakovat.

V prvním roce, ve většině případů, doporučujeme využití služby ošetření vody pracovníky Ventury- Venkov s.r.o..V dalších letech je možné ošetření vody zajistit svými silami v rámci obce.
**) koliformních b., termotolerantních koliformních b., enterokoků


Vlastimil Marek
jednatel s.r.o.

Přípravky řady SEKOL® obsahují užitečné bakterie z kmenů nepatogenních bakterií v zaspórované formě („uspané“), aktivací se užitečné bakterie „probouzejí“ a začínají „pracovat“, přičemž mají za cíl dosáhnutí přírodní vyváženosti.