O firmě

Naše firma se od roku 2003 zabývá biotechnologií, konkrétně výrobou a prodejem biopreparátů. Nejprve jsme se věnovali možnostem, jak cenově zpřístupnit biotechnologické přípravky pro české zemědělce. Takto vznikl první výrobek ekologického výrobního programu SEKOL®, přípravek Jalka, zařazený do systému nejlepší dostupné techniky „BAT“ Best Available Techniques.


  • Technikami se rozumí jak použitá technologie, tak způsob, jakým je zařízení navrženo, vybudováno, provozováno, udržováno a vyřazováno z provozu.
  • Dostupnými technikami se rozumí techniky vyvinuté v měřítku umožňujícím zavedení v příslušném průmyslovém odvětví za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek. Dostupné techniky jsou navrženy s ohledem na náklady a přínosy, pokud jsou provozovateli za rozumných podmínek dostupné bez ohledu na to, zda jsou používány nebo vyráběny v České republice.
  • Nejlepšími technikami se rozumí nejúčinnější techniky z hlediska dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí.

V průběhu let jsme objevovali další možnosti, jak mohou biopreparáty alternovat tvrdou chemii a tím napomáhat šíření technologie, která je šetrná k životnímu prostředí.


Výsledkem jsou přípravky na úpravu a čištění odpadních vod v kanalizačních systémech, čistírnách odpadních vod, jímkách a septicích. Dále tak vznikají i přípravky na zkvalitnění povrchových vod.


Úspěch široké škály nabízených biologických přípravků není způsoben pouze jejich zcela zřejmou šetrností k životnímu prostředí, ale zasahuje významně i do oblasti ekonomiky.


Mikrobiální preparáty mají širokou možnost uplatnění. Použití biopreparátů je efektivní alternativou k dosavadnímu způsobu řešení.Výhody použití biopreparátů:

  • delší doba účinnosti než u chemických výrobků
  • lepší poměr ceny k dosaženému výsledku
  • šetrné k životnímu prostředí, obsahují přírodní bakteriální kmeny
  • vyšší bezpečnost práce při použití biopreparátů než u chemických výrobků

Přípravky řady SEKOL® obsahují užitečné bakterie z kmenů nepatogenních bakterií v zaspórované formě („uspané“), aktivací se užitečné bakterie „probouzejí“ a začínají „pracovat“, přičemž mají za cíl dosáhnutí přírodní vyváženosti.