602 582 224

Bakterie proti řase do rybníků a požárních nádrží