602 582 224

Bakterie do septiků

Skvělým pomocníkem přispívajícím k rozkladu fekálií, biologických látek, krust a usazenin je pak Jenor septiky, který svým působením zvyšuje čerpatelnost jímek, a zbavuje jich agresivního zápachu a při pravidelném ošetřování stane obsah jímky či septiku netoxickou tekutinou. Bakteriální podporou se rovněž snižuje látkové zatížení na odtoku z přepadů septiků a jímek.