602 582 224

silně zatěžované odpady / odpady zanešené tuky