602 582 224

velmi zatěžované / silně zanešené odpady