602 582 224

bakterie proti řase do jezírek, rybníků a požárních nádrží