602 582 224

Minor ČOV – směs zeolitu a bakterií pro aktivační nádrže

Bakteriální a minerální přípravek přispívající ke snížení tukové pěny, snadnějšímu oddělování vody od kalu, zvyšuje sušinu a tím sníží objem kalu, urychluje stabilizaci čistírenského kalu. Snižuje na odtoku hodnoty N-NH4, P, CHSK, BSK . Pohlcuje těžké kovy. Snižuje zápach.

Určeno pro městské, obecní a podnikové ČOV.

Složení

  • Účinná látka - směs vybraných nepatogenních bakteriálních kultur a minerálů

Barva: šedá

Forma balení: PE barel, PP pytel

Aplikace

  • přípravek aplikujte vždy dle doporučení výrobce při řešení konkrétního problému

Instrukce pro nakládání s přípravkem

  • a) přípravek udržujte na suchém, tmavém místě bez přímého kontaktu s vodou
  • b) obaly vždy řádně uzavírejte, přípravek má tendenci nasávat vzdušnou vlhkost a tím podporovat jeho vlhnutí
  • c) přípravek dávkujte vždy dle stanovení výrobce

Upozornění

  • Při použití chemických dezinfekčních prostředků dochází k narušení účinnosti přípravků řady SEKOL®!