602 582 224

Bakterie a enzymy pro jímky, septiky a suchá WC

Úniku zápachu z vodních ploch zabraňuje Filona oil, která zároveň ale nijak nenarušuje prostředí potřebné pro enzymy a bakterie používané k rozkladu obsahu v jímkách. Skvělým pomocníkem přispívajícím k rozkladu fekálií, biologických látek, krust a usazenin je pak Jenor septiky, který svým působením zvyšuje čerpatelnost jímek, a zbavuje jich agresivního zápachu a při pravidelném ošetřování stane obsah jímky či septiku netoxickou tekutinou.

Bakterie do septiků - Jenor septiky

Filona oil neutralizace pachu