Fitonela tuky profesionál 10 l

Dostupnost: 5 dnů

Cena: 3 630 Kč
Počet
kusů

Popis produktu

Přípravek pomocí vybraných enzymů v odpadních systémech rozkládá (štěpí) tuky na mastné kyseliny (forma nevratně tekutá). Tím brání usazování organických zbytků - ucpávání odpadu. Zajišťuje tak bezporuchovou funkčnost odpadních i kanalizačních systémů. Při aplikaci do lapolu (lapač tuku) tuk netuhne (včetně zbytků jídel, které se ve většině případů v lapolu nacházejí), obsah agresivně nezapáchá, je lehce čerpatelný, případně průběžně odtéká do kanalizačního řadu. Na rozdíl od chemických přípravků je k životnímu prostředí vstřícný, podporuje biologický čistící proces ( i v ČOV) a prodlužuje životnost odpadních i kanalizačních systémů.


Použití:  preventivní i akutní ošetřování odpadních systémů včetně lapolů ve všech potravinářských provozech ( masokombináty, mlékárny, pekárny, výrobny lahůdek, apod.), v restauračních a ostatních veřejných i podnikových stravovacích provozech a všude tam, kde jsou odpadní systémy silně zatížené organickými látkami, především tuky (výroby kosmetických přípravků, mastí, apod.) 


Aplikace pro vyvařovací zařízení, výrobny lahůdek, prodejny masa a ostatní provozy, kde je odpadní systém zatěžován tuky: 50 až 100 ml - 1x denně (dřezy, výlevky, podlahové vpustě).

Potravinářský průmysl - zajištění průchodnosti odpadních systémů a předčištění odpadních vod:  500 ml - 2x denně ( kanalizační systém).

Upozornění :  Při použití chemických dezinfekčních prostředků dochází k narušení účinnosti přípravků řady SEKOL.  Po použití chemických přípravků doporučujeme  aplikaci biologických přípravků řady SEKOL nejříve za 12 hodin, po řádném propláchnutí vodou.

  • PŘÍPRAVEK NA PŘÍRODNÍ BÁZI
  • NENÍ TOXICKÝ
  • NIJAK NEŠKODÍ ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ, ČLOVĚKU ANI ZVÍŘETI

Přípravky řady SEKOL® obsahují užitečné bakterie z kmenů nepatogenních bakterií v zaspórované formě („uspané“), aktivací se užitečné bakterie „probouzejí“ a začínají „pracovat“, přičemž mají za cíl dosáhnutí přírodní vyváženosti.