Bakterie do rybníka proti řase - RYBOCHOVNÉ VODY - Lakus aqua 5 kg

Dostupnost: 5 dnů

Cena: 2 420 Kč
Počet
kusů

Popis produktu

Bakteriální přípravek obsahuje směs vybraných bakteriálních kultur, které omezují tvorbu řas a vodního květu na principu fermentačního rozkladu živin, zabezpečují rovnováhu vodního biotopu, CHSK - látkové zatížení rychle přvádí na potravu rybám, příznivě ovlivňuje hospodaření s kyslíkem, stabilizuje pH k neutrální hodnotě, snižuje toxicitu vody především  odbouráváním čpavku a omezením výskytu fekálních bakterií (koliformní bakterie, termotolerantní koliformní bakteie, enterokoků). Celkově přispívá k welfare ryb.


Aplikace pro rybníky, rekreační a retenční nádrže:  max. 5 kg přípravku na 1 ha plochy. Ošetření provádíme 1x měsíčně od doby, kdy teplota vody je větší než 10°C, do října (orientujeme se také dle teploty vody). Doporučujeme měsíční dávku rozdělit na polovinu a aplikovat přípravek 2x do měsíce.


V případě akutního stavu vodního květu, k úpravě látkového zatížení se dávka zvýší na základě konzultace - poradenství. Ošetření velkých vodních ploch zajišťujeme na základě konkrétního posouzení. Z hlediska zamezení tvorby vodního květu, řas a sinic, se provádí ošetření PREVENTIVNĚ, s předstihem před vlastním přemnožení fytoplanktonu.PŘI KAŽDOROČNÍM VÝSKYTU SINIC, JE "LÉČBA VODY" ZÁLEŽITOSTÍ VÍCELETOU (min. 3 roky) A KOMPLEXNÍHO NÁHLEDU NA BIOTOP (ošetření látkově zatížených nátoků, úprava rybí obsádky...). Po dosažení zamezení přemnožování sinic, se další roky pokračuje v aplikaci snížených preventivních - udržovacích dávek přípravku.


Příprava aktivní biokultury a vlastní aplikace:  dané množství přípravku rozmícháme v optimálním množství (2-4 L) odstáté vody, za občasného promíchání necháme aktivovat 15 - 20 minut ( ne déle!) a bodově nalijeme do vodní nádrže.


Praktické doporučení:  Při akutním nedostatku kyslíku doporučujeme nejprve okamžitě aplikovat přípravek Lakus oxy - aktivní kyslík.

  • PŘÍPRAVEK NA PŘÍRODNÍ BÁZI
  • NENÍ TOXICKÝ
  • NIJAK NEŠKODÍ ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ, ČLOVĚKU ANI ZVÍŘETI

Přípravky řady SEKOL® obsahují užitečné bakterie z kmenů nepatogenních bakterií v zaspórované formě („uspané“), aktivací se užitečné bakterie „probouzejí“ a začínají „pracovat“, přičemž mají za cíl dosáhnutí přírodní vyváženosti.